Image 5s Image Iso
Lựa chọn của bạn

Chất lượng – Dịch vụ Khách hàng

Oristar – Cung cấp các sản phẩm có chất lượng toàn cầu, tiêu chuẩn quốc tế, tối đa hóa sự đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Trang chủ / A0312_A0312M-04B Specification for Seamless, Welded, and Heavily Cold Worked Austenitic Stainless Steel Pipes

A0312_A0312M-04B Specification for Seamless, Welded, and Heavily Cold Worked Austenitic Stainless Steel Pipes

Ngày đăng: 29/ 09/ 2016 - Người đăng: admin

Nguồn: astm.org

 

Bình luận - đánh giá