Image 5s Image Iso
Lựa chọn của bạn

Chất lượng – Dịch vụ Khách hàng

Oristar – Cung cấp các sản phẩm có chất lượng toàn cầu, tiêu chuẩn quốc tế, tối đa hóa sự đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Trang chủ / A0838-02 Specification for Free-Machining Ferritic Stainless Soft Magnetic Alloy Bar for Relay Applications

A0838-02 Specification for Free-Machining Ferritic Stainless Soft Magnetic Alloy Bar for Relay Applications

Ngày đăng: 30/ 09/ 2016 - Người đăng: VTRiT

Nguồn: astm.org

Bình luận - đánh giá