Image 5s Image Iso
Lựa chọn của bạn

Chất lượng – Dịch vụ Khách hàng

Oristar – Cung cấp các sản phẩm có chất lượng toàn cầu, tiêu chuẩn quốc tế, tối đa hóa sự đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Trang chủ / Câu chuyện cuộc sống: Đừng quá phụ thuộc điều gì

Câu chuyện cuộc sống: Đừng quá phụ thuộc điều gì

Ngày đăng: 25/ 02/ 2019 - Người đăng: admin


Câu chuyện cuộc sống: Đừng quá phụ thuộc điều gì

 

Một vị tướng đang say sưa ngắm chiếc tách cổ thì suýt làm rơi nó, may mắn ông đã giữ lại được. Ông nghĩ: “Ta chỉ huy hàng vạn quân, xông pha trận mạc không sợ gì, nay lại ủy mị sợ làm rơi chiếc tách”.
Nhận ra chính chiếc tách trói buộc mình vào lo sợ, ông vứt ngay nó xuống đất.
Vật chất đương nhiên là quan trọng, nhưng khi quá chấp vào nót, những được mất hơn thua, khi đó ta vẫn tự trói mình vòng lẩn quẩn của niềm vui – nỗi buồn. Vì vậy, nên chăng ta chọn một thái độ thích hợp để đón nhận nó.

Nguồn: Internet


Bình luận - đánh giá