Image 5s Image Iso
Lựa chọn của bạn

Chất lượng – Dịch vụ Khách hàng

Oristar – Cung cấp các sản phẩm có chất lượng toàn cầu, tiêu chuẩn quốc tế, tối đa hóa sự đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Trang chủ / Câu chuyện cuộc sống: Làm thế nào để trở thành một người vui vẻ hạnh phúc?

Câu chuyện cuộc sống: Làm thế nào để trở thành một người vui vẻ hạnh phúc?

Ngày đăng: 18/ 02/ 2019 - Người đăng: admin


Câu chuyện cuộc sống: Làm thế nào để trở thành một người vui vẻ hạnh phúc?

“Một thanh niên hỏi một vị cao nhân: “Làm thế nào để trở thành một người vui vẻ và đem lại niềm vui cho người khác?“

Vị cao nhân vui vẻ trả lời:

“Có bốn loại cảnh giới, ngươi có thể lĩnh hội điều tuyệt vời trong đó. Đầu tiên là: “Phải coi mình là người khác” – đây là “vô ngã”. Thứ hai là: “Phải coi người khác là chính mình” – đây là “từ bi”. Thứ ba là: “Phải coi người khác là bản thân họ” – đây là “trí tuệ”. Cuối cùng là: “Phải coi mình chính là mình” – đây là “tự tại”.”

Nguồn: Internet


Bình luận - đánh giá