Image 5s Image Iso
Lựa chọn của bạn

Chất lượng – Dịch vụ Khách hàng

Oristar – Cung cấp các sản phẩm có chất lượng toàn cầu, tiêu chuẩn quốc tế, tối đa hóa sự đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Trang chủ / DANH MỤC TIÊU CHUẨN JIS

DANH MỤC TIÊU CHUẨN JIS

Ngày đăng: 14/ 09/ 2016 - Người đăng: admin

ĐỒNG VÀ HỢP KIM ĐỒNG

JIS H3100 : 1992 – Đồng và hợp kim đồng dạng tấm cuộn

JIS H3110 : 1992 – Hợp kim đồng thiếc phốt-pho và niken bạc, dạng tấm cuộn

JIS H3130 : 1992 – Hợp kim đồng bery, đồng thiếc phốt-pho và niken bạc dạng tấm và cuộn (đàn hồi)

JIS H3140 : 1992 – Đồng thanh cái

JIS H3250 : 1992 – Đồng và hợp kim đồng dạng cây và thanh

JIS H3260 : 1992 – Đồng đỏ và hợp kim đồng dạng dây

JIS H3270 : 1992 – Hợp kim đồng bery, đồng thiếc phốt-pho và niken bạc, dạng thanh và dây

JIS H3300 : 1997 – Đồng và hợp kim đồng dạng ống không hàn

JIS H3320 : 1992 – Đồng và hợp kim đồng dạng ống dạng hàn

JIS H3510 : 1992 – Đồng đỏ không oxy dạng tấm cuộn, ống không hàn, cây, thanh, dây Ứng dụng làm các thiết bị điện tử

NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM

JIS H4000 : 1988 – Nhôm và hợp kim nhôm dạng tấm lá cuộn

JIS H4040 : 1988 – Nhôm và hợp kim nhôm dạng cây, thanh và dây

JIS H4080 : 1988 – Nhôm và hợp kim nhôm dạng ống không hàn

JIS H4090 : 1990 – Nhôm và hợp kim nhôm dạng ống hàn

JIS H4100 : 1988 – Nhôm và hợp kim nhôm dạng ép đùn định hình

JIS H4140 : 1988 – Nhôm và hợp kim nhôm rèn

JIS H4180 : 1990 – Nhôm và hợp kim nhôm Thanh cái dẫn điện

THÉP KHÔNG GỈ

JIS G4313 : 1996 – Thép không gỉ cán nguội đàn hồi

 

Bình luận - đánh giá