Image 5s Image Iso
Lựa chọn của bạn

Chất lượng – Dịch vụ Khách hàng

Oristar – Cung cấp các sản phẩm có chất lượng toàn cầu, tiêu chuẩn quốc tế, tối đa hóa sự đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Trang chủ / E0353-93R00E01 phương pháp thử nghiệm để phân tích hóa học của không gỉ, nhiệt-Chống, Maraging, và khác tương tự Chromium-niken-sắt hợp kim

E0353-93R00E01 phương pháp thử nghiệm để phân tích hóa học của không gỉ, nhiệt-Chống, Maraging, và khác tương tự Chromium-niken-sắt hợp kim

Ngày đăng: 30/ 09/ 2016 - Người đăng: VTRiT

Nguồn: astm.org
E0353-93R00E01 phương pháp thử nghiệm để phân tích hóa học của không gỉ, nhiệt-Chống, Maraging, và khác tương tự Chromium-niken-sắt hợp kim

Bình luận - đánh giá