Image 5s Image Iso
Lựa chọn của bạn

Chất lượng – Dịch vụ Khách hàng

Oristar – Cung cấp các sản phẩm có chất lượng toàn cầu, tiêu chuẩn quốc tế, tối đa hóa sự đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Trang chủ / G0108-94R04 Phương pháp thử cho điện hóa hồi TKTG (EPR)

G0108-94R04 Phương pháp thử cho điện hóa hồi TKTG (EPR)

Ngày đăng: 30/ 09/ 2016 - Người đăng: VTRiT

G0108-94R04 Phương pháp thử cho điện hóa hồi TKTG (EPR) cho Phát hiện mẫn cảm của AISI Loại 304 và 304L Thép không gỉ
Nguồn: astm.org

G0108-94R04 Phương pháp thử cho điện hóa hồi TKTG (EPR) cho Phát hiện mẫn cảm của AISI Loại 304 và 304L Thép không gỉ

Bình luận - đánh giá