Image 5s Image Iso
Lựa chọn của bạn

Chất lượng – Dịch vụ Khách hàng

Oristar – Cung cấp các sản phẩm có chất lượng toàn cầu, tiêu chuẩn quốc tế, tối đa hóa sự đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Trang chủ / Quá trình phát triển / Thay đổi tên công ty

Thay đổi tên công ty

Ngày đăng: 24/ 03/ 2016 - Người đăng: admin

Chuyển đổi tên công ty thành “Công ty Cổ phần Oristar”

Tên giao dịch tiếng Anh: ORISTAR CORP

Bình luận - đánh giá