Image 5s Image Iso
Lựa chọn của bạn

Chất lượng – Dịch vụ Khách hàng

Oristar – Cung cấp các sản phẩm có chất lượng toàn cầu, tiêu chuẩn quốc tế, tối đa hóa sự đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Trang chủ / Quá trình phát triển / Thành lập văn phòng đại diện

Thành lập văn phòng đại diện

Ngày đăng: 22/ 12/ 2015 - Người đăng: admin

Thành lập văn phòng đại diện (nay là chi nhánh) tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bình luận - đánh giá